Make your own free website on Tripod.com

Beetlemania !


kaefer10.jpg (44630 bytes)

หน้านี้เราจัดเป็นพิเศษสำหรับชาว AirCooled เห็นชื่อแล้วอย่านึกถึงแต่เพียงรถเต่าเท่านั้น    รถในตระกูล AirCooled นั้นมีมากมายหลายรุ่น เช่น รถตู้รุ่นเก่า (Type 2), รถท้ายลาด-ท้ายตัด (Type 3) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องวางหลัง สุ้มเสียงเครื่องฮึกเหิม วิ่งผ่านเราโดยไม่ต้องหันไปมองก็รู้ได้ทันที

ปฐมบทของ Beetlemania ใน web ของ VW-Thai แห่งนี้ เราจะเริ่มกันด้วยรุ่นที่คุณคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็ก คือ "รถเต่า"