Make your own free website on Tripod.com

ฝากระโปรงท้าย

คำพังเพยที่ว่า ดูช้างให้ดูหาง ถ้าจะดูรถเต่าให้ดูบั้นท้ายนั้นไปกันได้ดี เพราะฝากระโปรงท้ายมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจน ไปตามรุ่นปีต่าง ๆ และไฟส่องป้ายทะเบียนก็ออกแบบให้รับกับฝากระโปรงท้ายด้วย

ตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงปี 1957 ฝาท้ายจะเป็นกระเปาะคล้ายจมูกมีสันอยู่ด้านบนด้วย

รุ่นปี 1958 - 64 ฝากระโปรงท้ายยังคงแบน เหล็กปั้มนูนเหลือแต่สันดั้งจมูกไม่เชื่อมกับสัน 2 ข้าง ไฟ ส่องป้ายยังเป็นรูปกระเปาะคล้ายจมูกกลมมน ไม่มีสันด้านบน มือจับเป็นเขาควายเปิดปิดใช้วิธีหมุนซ้ายขวา

beeltel5.jpg (19991 bytes)

รุ่นปี 1965 - 66 เหล็กปั๊มนูนยังคงคล้ายสันดั้งจมูก ไฟส่องป้ายขยายบานใหญ่กว้างออก ที่ปิดเปิดฝาเป็นปุ่มกด มีตะขอให้นิ้วเกี่ยวได้ รุ่นที่กล่าวมาทั้งหมดฝากระโปรงท้ายยังแบนราบ และแหลมยาวจึงเรียกกันว่ารุ่น "ตูดแมงสาบ"

รุ่นปี 1967 สั้นดั้งจมูกหายไป ฝากระโปรงทำให้โปร่งยื่นออกถึงไฟส่องป้ายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอีก แล้วหักดิ่งลงตรงบริเวณที่ติดป้ายทะเบียนรถ (ลักษณะเฉพาะรุ่น 1967 รุ่นเดียว)

รุ่นปี 1968 - 70 สั้นดั้งจมูกหายไปฝากระโปรงท้ายสั้นขึ้นและโป่งออก ด้านล่างตัดไม่แหลมรีเหมือนรุ่นเก่า ๆ

รุ่นปี 1971 ทุกอย่างเหมือนเดิม แต่เจาะรูระบายอากาศเป็นช่องยาว ๆ 2 ช่อง

รุ่นปี 1972 เป็นต้นไป คล้ายรุ่นปีที่ผ่านมา แต่ช่องระบายอากาศเป็น 4 ช่อง