Make your own free website on Tripod.com

ไฟหน้า

beeltel8.jpg (20776 bytes)

อันดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ ไฟหน้าก็เปรียบเสมือนดวงตาของรถเต่ารุ่นดั้งเดิม จนถึงต้นปี 1967 จะมีลักษณะกลมรีเล็กน้อย มองจากด้านข้างจะเห็นลาดเอียงไปตามบังโคลน รุ่นนี้เรียกรุ่น " ตาเอียง " " ตานอน" และ " ตาหวาน" ภายในจะมีหลอดกลมพร้อมไฟหรี่เล็กอยู่ภายใน สำหรับปี 1965 เป็นต้นไปภายในจะเป็นหลอดซีลบีม ซึ่งให้แสงสว่างที่ดีกว่าถึงแม้จะเป็นระบบ 6 โวลท์อยู่ ส่วนหลอดไฟหรี่จะออกมาอยู่หน้าสุด มองเห็นได้ชัดเจน ปลายปี 1967 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟหน้าใหม่คือ มีลักษณะกลม การติดตั้งอยู่ในแนวดิ่ง รุ่นนี้เรียกรุ่น ตาตั้ง ระบบไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น 12 โวลท์แล้ว สำหรับรุ่นตาหวานเป็นต้นมาจนถึงรุ่นตาตั้งแรกต้นปี 67 นั้น ใต้ไฟหน้าลงมาจะเห็นช่องกลมรีเป็นโครเมียม เจาะอยู่ที่บังโคลนเพื่อช่องกลมรีเป็นโครเมียม เจาะอยู่ที่บังโคลนเพื่อให้เสียงแตรผ่านออกมาได้ ช่องนี้จะหายไปเมื่อเป็นรุ่น 68 เป็นต้นไป แต่ถ้าเป็นรุ่น 1200 ประหยัดก็จะมีช่องดังกล่าวแล้ว คงอยู่ต่อไปแม้จะเป็นรุ่นเกิน 68 ขึ้นไป