Make your own free website on Tripod.com

รักจะเล่นโฟล์ค

dom.jpg (4147 bytes)

สุภาษิตไทยว่าไว้ว่า ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ดูโฟล์คให้แน่ต้องดูที่เบอร์ตัวถังรถ (เลขที่แชสซีส์) ที่เราคุ้นหูและดูจะแน่นอนที่สุดในการประมาณการหรือเสาะหาข้อมูลของผู้บริโภค เมื่อมีความต้องการในของสิ่งหนึ่ง ในวงการของผู้ที่จะเริ่งต้นครอบครองรถโฟล์คซะคันหนึ่ง ก็ต้องมีคำถามว่า คันนี้ ?   รุ่นนี้ ?  มีอะไร ?   ตรงรุ่นหรือเปล่าคำถามนี้ออกจะสำคัญเอามาก ๆ ก็ด้วยว่ารถโฟล์คเครื่องยนต์ท้ายระบายความร้อยด้วยอากาศ (Aircooled) ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ล้วยมีอายุเกินกว่า 30 ปี แล้วทั้งสิ้น ตัวเลขจำนวนชี้บอกถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็นตัวรถใน 1 คันเริ่มจากรูปร่างภายนอกที่มองดูว่าคล้ายกัน (โดยเฉพาะรุ่นเต่าทอง) แต่ความจริงแล้วในการผลิตรถแต่ละรุ่น แต่ละปีไม่เหมือนกันเลย บางปีผลิตออกวางจำหน่ายตอนต้นปี กับผลิตตอนปลายปียังมีรายละเอียดต่างกันมากมาย ความรู้ถึงข้อมูบเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลรักษารถที่ตนครอบครองอยู่หรือคิดจะหาซื้อมาใช้อย่างน้อยที่สุเมื่อท่านคิดจะจ่ายเงินออกไปเพื่อแลกกับของที่ได้มา ก็จะได้มาด้วยความพอใจและคุ้มค่า ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังว่า "ถูกต้อง" หรือถูกพวกเขี้ยวลากดินฟันมาจนเลือดโชก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนรักโฟล์ค คงจะมีเก็บไว้เป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อประหยัดน้ำลายไม่ต้องถามใคร ๆ ให้เสียฟอร์ม