Make your own free website on Tripod.com

กระจกด้านข้างรถ

beeltel.jpg (17426 bytes)

รุ่นผลิตแรก ๆ กระจกประตูเป็นแผ่นเดียว One piece window

รุ่นปี 1952 มีกระจกหูช้างหน้า เพื่อดักลมเข้าห้องโดยสาร สังเกตเสาหูช้างหน้าจะตั้งตรงกระจกหูช้างบานใหญ่ ตัวล็อคหูช้างต้องกดปุ่มปลดล็อคเวลาเปิด กระจกหูช้างหลังก็เล็กแคบ ปิดตาย จนถึงรุ่นปี 1963 กระจกหูช้างจึงมีบานพับเพื่อเปิดแง้มระบายอากาศได้

รุ่นปี 1965 กระจกบานประตูใหญ่ขึ้น กระจกหูช้างแคบลง เสากระจกหูช้างเอียงเล็กน้อย สังเกตได้ชัดล็อคกระจกหูช้างไม่ต้องกดปุ่มเปิด กระจกหูช้างหลังกว้างขึ้นเปิดแง้มได้

รุ่นปี 1971 กระจกหูช้างหลังปิดตาย เพราะมีเสี้ยวพระจันทร์ระบายอากาศออกได้ ถ้าเป็นรุ่น 1200 ประหยัด จะเป็นเหล็กปั๊มเป็นเสี้ยวพระจันทร์ แต่ไม่เจาะรู