Make your own free website on Tripod.com

" … ผมชื่อมนัสนะครับ บนหัวผมที่มีดอกไม้ธูปเทียนปักอยู่นี่ ผมสะเดาะเคราะห์ เกียร์ออโต้ ในรถ Golf ของผมให้มันหายกระตุก วิ่งได้เหมือนชาวบ้านเขาซะที … "