Make your own free website on Tripod.com

" … เอ้า เร่เข้ามา… เร่เข้ามา … มาดู Golf ABT กินน้ำ … กินกันให้เห็นกับตา … เติมหาย … เติมหาย … " คุณสุวิชชาปรี่เข้าไปเป็นด่านหน้าของสมาชิกไทยมุงรอบห้องเครื่องรถของคุณคม อย่างไม่ต้องหวั่นเกรงความแตกตื่นของชาวบ้านในซอย