Make your own free website on Tripod.com

คุณจิตติ พยายามที่จะดูดโค้กจากขวดข้างหน้า โดยไม่ใช้หลอด  ส่วนคุณหนึ่ง กำลังจะเย้ยด้วยการรับประทานยำ (อะไรสักอย่าง จำไม่ได้แล้ว) ในจานข้างหน้า เข้าทางหูด้านซ้าย