Make your own free website on Tripod.com

ใครไม่รู้ หลุดปากคำว่า "ยนตรกิจ" ออกมากลางงาน คุณจิตติเกิดอาการเบื่อจนออกนอกหน้าอย่างเห็นได้ชัด คุณหนึ่งทำท่าเหมือนถูกจับผ่าตัดแปลงเพศ ส่วนคุณเอ้ทำหน้าท้อแท้สิ้นหวังในชิวิต