Make your own free website on Tripod.com

ผ่านไปด้วยความรื่นรมณ์กับ VW-Thai New Year Party รับปี 2000 ที่ร้าน Over Dive โดยมีคุณตุ้นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งชมรม VW-Thai ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 งานครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการโคจรมาพบกันของสี่เหล่าทัพ นั่นคือ ชาวน้ำ (WaterCooled) ชาวอากาศ(AirCooled) ชาวAudi และชาวSeat

ความสนุกสนานในงานเป็นอย่างไรขอเชิญชมได้ตามอัธยาสัย