Make your own free website on Tripod.com


คุณกิตตินันท์ กำลังชักปืนพกออกมาจากบั้นเอว คุณเอกเห็นเข้าถึงกับปากเขียว