Make your own free website on Tripod.com


เขาล่ะ..คุณภควัต ใครที่เข้า web pantip.com บ่อยๆ คงเคยพบกับสมยานาม "ท่านขุน" แห่ง BMW แต่มางานนี้ด้วยการเป็นสมาชิกลำดับที่ 200 เจ้าของเต่าปี67