Make your own free website on Tripod.com


คุณเอกตื้นตันถึงกับฟันปลอมร่วงทั้งแผง แทบเอามือตะครุบไว้ไม่ทัน เมื่อเห็นรายชื่อสมาชิกที่มาร่วมงาน